นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว/การรวบรวมและการใช้งาน
 

'YottaStar' (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริษัท') จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเนื่องจากไม่ยอมรับการลงทะเบียนสมาชิก

นโยบายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024